ระบบตรวจสอบถิ่นกำเนิดสินค้าแบบไร้กระดาษ
( ROVERs PLUS )สอบถามเกี่ยวกับการใช้งาน

ระบบ Smart-I โปรดติดต่อ 02-5474837
หรือ 1385 ต่อ 4157

ระบบ Roversplus โปรดติดต่อ 02-5474764 02-5475090 , 02-5474809
หรือ 1385 ต่อ 4806,4808